עברית

אנגלית

דף הבית

 

להבין גם את תורת היחסות הכללית

תוכן העינינים

 

 

 

 

להבין גם את תורת היחסות הכללית

 

מאת רפי מור

2005

 

 

מטרת המאמר הזה היא להציג את תורת היחסות הכללית לאנשים בעלי ידע בסיסי במתמטיקה ובפיסיקה. דרושה גם הכרה של המונחים הבסיסיים של תורת היחסות הפרטית. אין זה פשוט לדבר על תורת היחסות הכללית מבלי להיכנס לתחומים של מתמטיקה גבוהה. חלק ניכר מתורת היחסות הכללית עוסק בנושאים מתקדמים במתמטיקה. לא ניתן לסקור את הנושאים העיקריים בתהי"כ מבלי לגעת בכלל בנושאים מתמטיים כאלה. כדי שהקורא יוכל להחליט עד כמה הוא רוצה לצלול לתוך הנושא, חילקתי את המאמר לשלושה חלקים: החלק הראשון מציג את העקרונות של תהי"כ מבלי להיכנס למתמטיקה כלל. החלק השני דן בגיאומטריה של מרחב עקום מבלי להיכנס בפרוט למתמטיקה שלה. החלק השלישי מתאר את משוואת השדה של איינשטיין וכמה מההשלכות שלה.

 

 

המשך