עברית

אנגלית

דף הבית

 

 

  

האנרגיה הקינטית בתורת היחסות של המילניום

 

רפי מור

 

 

תורת היחסות של המילניום (The Millennium Theory of Relativity) מציעה נוסחה חדשה עבור האנרגיה הקינטית בטענה שנוסחה זו טובה מזו שהוצעה על ידי אינשטיין. הנוסחה החדשה נראית כך:

 

 

 

נוסחה זו אינה אלא צורה חדשה לנוסחה הידועה של אינשטיין. נכון שיש יתרונות להצגת האנרגיה הקינטית בצורה זו:

אפשר להשתמש בנוסחה עבור כל תחום המהירויות והיא גם מצטמצמת לנוסחה הלא יחסותית של האנרגיה הקינטית  כאשר v << c, אבל זו אינה נוסחה חדשה. ההבדלים שמוצגים בתורת היחסות של המילניום בין התוצאות של שתי הנוסחאות הם רק בגלל בעיות של דיוק. בגלל שהנוסחה הקלאסית בנויה כהפרש של שני איברים שנעשים קרובים מאוד בגודלם כאשר v << c, אין זה מעשי להשתמש בה עבור מהירויות נמוכות. אבל מבחינה מתמטית אין הבדל בין שתי הנוסחאות. הנוסחה החדשה נגזרת ישירות מהנוסחה הישנה כמוראה להלן:

 

לשם נוחיות נגדיר:

                                                                                                             (1)

 

אפשר עכשיו לכתוב את הקבוע של לורנץ כך:

                                                            (2)

 

מתחילים מהנוסחה הקלאסית ומגיעים לנוסחת המילניום:

כעת מציבים את (1)